Wij leven niet alleen voor onszelf, maar ook om voor elkaar te zorgen…

UP-SIDE-DOWN ZORG


info@up-side-down.nl | +31(0)6 543 27 204

Over mij

Ik ben Farid Riffi Ollite, SKJ geregistreerd en ik ben 40 jaar oud en gespecialiseerd in het (ambulant) begeleiden van LVG (licht verstandelijk gehandicapten of een stoornis in het autisme spectrum) jongeren en moeilijk opvoedbare jongeren op pedagogische wijze. Het waarborgen van hun eigen veiligheid, structuur aanbrengen in hun dagelijkse leven met behulp van gedragsbeïnvloeding. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, zorgdragen voor persoonlijke ontwikkeling, actieve deelname in de maatschappij, bewegingsleer en motorische ontwikkeling etc.

Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten en kan ook ambulant waardoor mijn cliënten de begeleiding ook kunnen ontvangen in de eigen vertrouwde omgeving. Onderstaande zijn een aantal kernwoorden die tijdens de begeleiding opgepakt kunnen worden:


Persoonlijke hygiëne | Structuur | Planning | Zelfvertrouwen | Zelfregie | Participatie | Opvoedingsondersteuning | Sociale contacten

Activering | Zelf- en omgevingsbewustwording


In een kennismakingsgesprek kunnen wij bekijken wat uw vraag is en op welke wijze ik u hierbij kan ondersteunen. In dit gesprek kunnen wij samen bekijken of we op eenzelfde lijn zitten. Indien dat het geval is, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, kunnen we verdere afspraken maken. Ik houd dagelijkse rapportages bij zodat ik de ontwikkeling goed kan toetsen.

Openheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid staan in mijn begeleiding voorop.

Het aanvoelen van situaties is mijn kracht. Ik denk graag buiten de kaders om de gestelde doelen samen te behalen. Duidelijkheid, eerlijk, nuchter, humor en een gevoelsmens zijn kernwoorden die bij mij passen.

Ik ondersteun en help graag mensen en wellicht kan ik iets voor u betekenen. Stuur een email naar info@up-side-down.nl. Bellen of via what's app mag ook!